Algemene voorwaarden

Hier vind u de algemene voorwaarden voor www.denispenhoeve.nl

Algemene Voorwaarden voor www.denispenhoeve.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.denispenhoeve.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door De Nispenhoeve . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Nispenhoeve en de heer JHH Heller en mevrouw WJM Heller-Vennegoor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Nispenhoeve en de heer en mevrouw Heller-Vennegoor.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Nispenhoeve te mogen claimen of te veronderstellen.De Nispenhoeve streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.denispenhoeve.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Nispenhoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyper
links verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.denispenhoeve.nl op deze pagina.

Uw vraag ?

Bedankt! Uw aanvraag is verzonden!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nieuwsbrief kunst activiteiten?

Wilt u op de hoogte blijven van de kunstactiviteiten van Galerie De Nispenhoeve en Beeldentuin Prinsenbeek?
Vul uw email adres in en we sturen u maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief.
U geeft ons toestemming om uw naam en contactgegevens voor dit doel te gebruiken

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.